Jedną z ważniejszych zmian w przepisach o VAT, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., jest wprowadzenie regulacji dotyczących odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i innych celów.

Decydowała uchwała

Obecnie brak jest podobnych regulacji w ustawie o VAT. Wyjaśnieniem zasad odliczania podatku naliczonego od towarów/usług wykorzystywanych równolegle do działalności gospodarczej jak i innych celów zajął się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10). Wyjaśnił wtedy, że transakcje niepodlegające opodatkowaniu nie powinny być uwzględniane przy kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.