Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o VAT związana z określeniem kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, gdy podatnik wykonuje zarówno działalność gospodarczą (a ściślej – czynności podlegające opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), jak i inną działalność. Dla kogo będzie to istotne?Typowym przykładem są zakupy dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno na cele swojej działalności podstawowej, jak i gospodarczej. Inny przykład – zakupy dokonywane przez fundacje.