Do 23 lipca można zgłaszać swoje propozycje dotyczące cyfrowych sprawozdań, a do 30 lipca w sprawie uproszczeń w VAT.

Ministerstwo Finansów udostępniło projekt struktur logicznych sprawozdań finansowych na swojej stronie internetowej (mf.gov.pl). W piątek poinformowało, że przedsiębiorcy mogą składać do nich propozycje zmian, a także uwagi i wnioski. Wszyscy zainteresowani powinni przesyłać swoje opinie wraz z uzasadnieniem do 23 lipca na adres konsultacje.sf@mf.gov.pl
Przypomnijmy, że w niedzielę minął termin na złożenie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej. Bilans za 2017 r. firmy przesyłały jeszcze, korzystając z rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Natomiast sprawozdania za 2018 r. trzeba będzie elektronicznie nie tylko przesyłać do KRS, ale i sporządzać. Struktura logiczna będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Stąd ogłoszone przez resort konsultacje.
Jest to pierwszy etap konsultacji. Dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych określonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Drugi etap, planowany na sierpień, będzie się odnosił do struktur wynikających z rozporządzeń.
MF chce je uzgodnić z podmiotami, które docelowo mają z nich korzystać. Przedsiębiorcy bowiem najlepiej znają własne systemy IT finansowo-księgowe oraz kwestie związane z generowaniem informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych.
Równocześnie – jak już informowaliśmy – od dwóch tygodni trwają konsultacje w sprawie uproszczeń dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług. Propozycje można zgłaszać do 30 lipca. Konsultacje są otwarte dla wszystkich, ale jeden podmiot może zgłosić do pięciu postulatów. Można je przesyłać na adres: konsultacje.uproszczenieVAT@mf.gov.pl
MF oczekuje, że przedsiębiorcy będą zgłaszać postulaty, które:
będą zmierzać do likwidacji uciążliwych obowiązków administracyjnych i ułatwień w dokumentowaniu transakcji;
▪ będą neutralne dla budżetu państwa;
▪ nie będą związane z koniecznością zmiany dyrektywy ani uzyskaniem derogacji (czyli zgody) Komisji Europejskiej;
▪ nie będą dotyczyć stawek VAT (bo resort kończy prace w tym zakresie).