W drugiej połowie przyszłego roku nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VDEK) zastąpi składane obecnie JPK_VAT i deklaracje podatkowe. Powstanie też od dawna zapowiadany Centralny Rejestr Faktur.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej opublikowanego wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwo Finansów zapowiadało jego wydanie od dawna (pisaliśmy o tym m.in. w DGP 146/2018 „Będzie nowy JPK. Zastąpi dzisiejszy plik i deklaracje VAT”).

Jeden plik zastąpi wszystko

Od lipca 2019 r., gdy projekt wejdzie w życie, podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK_VAT i deklaracji podatkowych (ani miesięcznych, ani kwartalnych). Zastąpi je nowa rozbudowana struktura pliku kontrolnego (roboczo nazwana JPK_VDEK). Znajdą się w niej dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje, które posłużą fiskusowi do lepszej analizy ryzyka podatkowego. Oprócz deklaracji miesięcznych i kwartalnych zniknie też informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27). Nowe przepisy nie obejmą jednak innych deklaracji, takich jak m.in. VAT-UE i VAT-UEK, co – zdaniem Marcina Madeja, doradcy podatkowego w nip-inspektor.pl – powinno zostać zmienione w trakcie konsultacji publicznych.
PODATKI 2019 - wszystko co musisz wiedzieć o zmianach znajdziesz w serii książek dołączonych do Dziennika Gazety Prawnej10 i 11 grudnia Podatki 2019 cz. 1 i cz. 2. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, PIT, CIT, VAT, ryczałcie, akcyzie i pozostałych podatkach 12 grudnia Rozliczenia podatkowe 2019.
Sprawdź na: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/podatki-2019
JPK_VDEK będzie składany miesięcznie bądź kwartalnie, czyli w terminach, w których dotychczas rozliczali się podatnicy. Ci, którzy wybrali rozliczenie kwartalne, będą jednak musieli przesyłać ewidencję za każdy miesiąc kwartału z osobna. Do nowego JPK nie będzie trzeba za to dołączać załączników, takich jak VAT-ZZ (wniosek o zwrot daniny), VAT-ZD (zawiadomienie o korekcie podstawy opodatkowania), VAT-ZT (wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu daniny) ani innych składanych dziś wniosków. Zostaną one zastąpione polami wyboru w pliku elektronicznym. Projekt zastrzega, że ewentualna korekta nowego pliku w jego części ewidencyjnej (np. pomyłka w NIP kontrahenta) nie wpłynie na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego. Naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do jego skorygowania. Jeśli nie dojdzie do tego w ciągu 14 dni, za każdą pomyłkę podatnikowi grozić będzie mandat 500 zł.

Centralny Rejestr Faktur

Powstanie Centralny Rejestr Faktur (CRF), na który złożą się przede wszystkim informacje z przesyłanych już JPK. Obejmie on również dane z projektowanego wykazu JARIS, który będą musiały prowadzić jednostki administracji rządowej i samorządowej. Wykaz będzie musiał być przesyłany do szefa KAS do 25. dnia każdego miesiąca. W JARIS powinny się znaleźć faktury zakupowe, których te jednostki nie uwzględniły w ewidencji, oraz informacje o fakturach wystawionych przez inne podmioty. Jak wyjaśnia MF, jest to konieczne, aby uszczelnić system. Faktury wystawiane na rzecz podmiotów rządowych i samorządowych zasadniczo nie dają im prawa do odliczenia VAT, co wykorzystywało wielu wystawców: nie wykazywali oni faktur w swojej ewidencji i unikali rozliczenia daniny należnej.

Informacja o paragonach

Kolejna zmiana może dotknąć każdego, kto jest zobowiązany rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Zgodnie z projektowanym art. 111 ust. 3a pkt 1a ustawy o VAT sprzedawcy będą musieli informować klientów o swoich obowiązkach fiskalnych (konieczności wydania paragonu itp.). MF liczy, że dzięki temu zmniejszy się liczba transakcji realizowanych w szarej strefie.

Wyzwanie dla podatników

– Projektowane nowości to kolejna rewolucja dla podatników, która będzie wymagała od nich przygotowania od strony technicznej i zmian procedur wewnętrznych związanych z rozliczeniami podatkowymi i ryzykiem odpowiedzialności karno-skarbowej – zauważa Marcin Sidelnik, partner PwC kierujący działem rozwiązań IT dla podatków.
Konieczna będzie analiza, czy podatnicy mają wszystkie informacje wymagane przez nową strukturę JPK, bo już z samego uzasadnienia projektu wynika, że będą one bardziej szczegółowe niż obecnie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach publicznych
PODATKI 2019 - wszystko co musisz wiedzieć o zmianach znajdziesz w serii książek dołączonych do Dziennika Gazety Prawnej10 i 11 grudnia Podatki 2019 cz. 1 i cz. 2. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, PIT, CIT, VAT, ryczałcie, akcyzie i pozostałych podatkach 12 grudnia Rozliczenia podatkowe 2019
LP