Jeśli użytkowanie wieczyste gruntu zostało ustanowione po 1 maja 2004 r., to opłaty z tytułu jego przekształcenia we własność są opodatkowane VAT – wyjaśnił wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi na poselską interpelację.
Potwierdził tym samym wykładnię dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, którą opisywaliśmy szerzej w artykule ”Nieruchomościowa rewolucja może być z VAT„ (DGP nr 24/2019).
Zgłaszane w tej sprawie wątpliwości są związane z wejściem w życie tzw. ustawy przekształceniowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716). Na jej podstawie od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów. W zamian muszą jednak uiścić opłatę z tytułu przekształcenia we własność.
Niektóre gminy sądzą, że operacja ta nie podlega VAT, bo wraz ze zmianą użytkowania wieczystego gruntu we własność nie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów. Nastąpiła ona już z chwilą ustanowienia pierwotnego prawa (użytkowania wieczystego) i nie może dojść do niej ponownie – argumentują.
Wiceminister Świtała potwierdził, że samo przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie jest traktowane jako ponowna dostawa towaru. Nie oznacza to jednak, że w niektórych wypadkach do opłat przekształceniowych nie należy doliczać VAT. Wszystko zależy od tego, kiedy zostało ustanowione użytkowanie wieczyste. Jeśli stało się to przed 1 maja 2004 r., to opłaty przekształceniowe nie będą w ogóle podlegać VAT, tak jak samo ustanowienie użytkowania wieczystego.
Natomiast od 1 maja 2004 r. stan prawny się zmienił i ustanowienie prawa użytkowania wieczystego zaczęło być traktowane jako dostawa towarów. W związku z tym także opłaty z tytułu przekształcenia we własność zaczęły podlegać opodatkowaniu. – Należy je bowiem traktować jako element ceny za dokonaną już dostawę gruntu – wyjaśnił wiceminister Świtała.
Dodał, że samorządowcy powinni rozliczyć VAT od takich opłat według odpowiedniej stawki: 22 proc. (jeśli prawo użytkowania wieczystego ustanowiono od 1 maja 2004 r. do końca grudnia 2010 r.) i 23 proc. (jeśli odbyło się to po 31 grudnia 2010 r.). Wynika to z art. 41 ust. 14 ustawy o VAT – wskazał wiceminister.
Dodał, że taką wykładnię potwierdzają wyroki sądów, np. WSA w Warszawie z 21 grudnia 2015 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 285/15). ©℗
Odpowiedź wiceministra finansów Filipa Świtały z 4 marca 2019 r. na interpelację poselską nr 29137