Kto zarejestruje się na specjalnej platformie internetowej i za jej pośrednictwem będzie wyszukiwał pasażerów do wspólnego przejazdu, a przy tym pobierał opłaty, musi rozliczać podatek od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Pytanie zadał kierowca, który postanowił zarejestrować się na jednej z platform carpoolingowych i oferować odpłatną podwózkę. Pasażerów wyszukiwałby za pomocą platformy, a jej właściciel ustalałby wysokość opłaty za przejazd, dzieląc się nią z kierowcą. Najczęściej byłaby to równowartość 40 proc. kosztów zużytego paliwa (przy jednym pasażerze). Kierowca nie miałby prawa pobierać jakichkolwiek innych opłat od pasażerów.
We wniosku o interpretację mężczyzna podkreślał, że wszystkie przejazdy, w ramach których zabierze pasażerów, będą mieć charakter prywatny, a on sam nie będzie działał z nastawieniem na zysk. Przekonywał, że będzie tylko dostawał dopłaty do kosztów paliwa. Sądził zatem, że nie będzie prowadził działalności gospodarczej i nie będzie działał jako podatnik VAT.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że kierowca będzie działał w sposób zorganizowany, z nastawieniem na osiąganie stałych korzyści finansowych. Potwierdza to zamiar rejestracji na platformie carpoolingowej i duża liczba planowanych przejazdów.
Osoba korzystająca ze wspólnego przejazdu będzie musiała, w zamian za udostępnienie miejsca w samochodzie, uiścić opłatę za wspólny przejazd, wyliczoną przez platformę, na której zarejestrowany jest kierowca. Należy więc potraktować tę opłatę (dopłatę do kosztów paliwa) jako wynagrodzenie za świadczenie usług, które podlega VAT – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 października 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.472.2019.1.RR.