W podstawie opodatkowania nie uwzględnia się nakładu pracy własnej i czasu poświęconego na opracowanie przedmiotu opodatkowania – orzekł NSA
Chodziło o nieodpłatne przeniesienie przez żonę na męża prawa do znaku towarowego. Kobieta handlowała odzieżą damską. W 2008 r. samodzielnie opracowała ona znak towarowy i zaczęła oznaczać nim sprzedawane przez siebie towary. Znak szybko stał się rozpoznawalny, m.in. na jednym z największych internetowych portali aukcyjnych.
Kobieta zarejestrowała go w Urzędzie Patentowym, a następnie postanowiła nieodpłatnie przekazać prawa do tego znaku mężowi. Mąż nie prowadził działalności gospodarczej, natomiast miał zamiar udzielać w przyszłości licencji na użytkowanie tego znaku.