Wniosek o zwrot VAT złożyłam 13 listopada. Urząd skarbowy uznał jednak, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. W związku z tym urząd podjął czynności sprawdzające. Czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT będę mogła dostać zwrot w ciągu 60 dni, mimo że urząd chce sprawdzić zasadność zwrotu? - pyta pani Janina z Legnicy.

Tak. Podatnik będzie mógł dostać zwrot VAT w terminie 60 dni, mimo podjęcia czynności sprawdzających przez urząd, pod warunkiem że złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości wnioskowanego zwrotu podatku.

Urząd będzie mógł żądać zabezpieczenia od wszystkich podatników, którzy będą chcieli zwrotu VAT w przypadku, gdy urząd uzna, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Oznacza to dla podatników, że mogą otrzymać zwrot w ciągu 60 dni, jeśli złożą zabezpieczenie w wysokości żądanego zwrotu. Gdy urząd zweryfikuje rozliczenia podatnika i okaże się, że podatnik miał prawo żądać zwrotu VAT, urząd wypłaci podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia podatku lub rozłożenia go na raty.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 42 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (część przepisów ma wejść w życie 1 grudnia).