Organy podatkowe I instancji – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, wójt, burmistrz, prezydent miasta czy starosta – mogą z urzędu wszcząć kontrolę podatkową. Przeprowadzą ją upoważnieni pracownicy.

Kontrola może dotyczyć każdej sprawy, która nie uległa przedawnieniu. Warunkiem jest, żeby wcześniej w danej kwestii nie została już wydana decyzja administracyjna. Przykładowo jeżeli podatnik otrzymał decyzję dotyczącą PIT za 2010 r. zobowiązującą go do zapłaty podatku i ta decyzja jest ostateczna, to organ podatkowy nie może już kontrolować tego okresu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zawiadomienia

Wymaganych dokumentów i pełnomocnictwa

Obowiązków kontrolowanego

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik podczas kontroli skarbowej.