To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jakie prawa i obowiązki ma dłużnik podczas egzekucji administracyjnej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania:

Czy poborca wybiera dowolny sposób egzekucji

Czy egzekutor może zabrać obrączkę

Czy poborca zostawi stary telewizor

Czy możliwa jest egzekucja z nieruchomości

Czy można złożyć skargę na egzekucję

Czy skarga wstrzymuje egzekucję

Czy można się umówić na zostawienie rzeczy

Czy poborca uwzględni ceny sprzętu

Czy egzekutor może przejąć paczkę pocztową

Czy dłużnika obciążą koszty upomnienia

Czy organ może zająć udział w spółce

Czy protokół z egzekucji może być tajny

Czy w domu mogą być obecni świadkowie