Czy niebadane podmioty mogą uprościć bilans

Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega badaniu przez rewidenta. Czy w związku, tym możemy skorzystać z uproszczenia, które pozwala na wykazywanie danych oznaczonych w ustawowym wzorze literami i cyframi rzymskimi?

Czy weryfikować sprawozdanie w pierwszym roku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po raz pierwszy sporządza sprawozdanie finansowe. Czy musi je poddać badaniu przez biegłego rewidenta?

Czy można korzystać z ułatwień w księgach

Sprawozdanie jednostki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy może ona korzystać z uproszczeń w prowadzeniu ksiąg i tworzeniu sprawozdań?

Czy sprawozdanie należy opublikować w monitorze

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. spółki z o.o. będzie podlegało obowiązkowemu badaniu. Czy trzeba je opublikować w Monitorze Polskim B?

Czy zawsze tworzyć rezerwy na podatek odroczony

W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym trzeba ujmować tzw. aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Czy wszystkie jednostki, które podlegają badaniu, muszą je tworzyć?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kto może skorzystać z uproszczeń przy tworzeniu sprawozdania

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.