W przypadku, gdy organ skarbowy posiada niepodważalne dowody na to, że podatnik popełnił przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, można uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo stresującego procesu, składając wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jest to środek karny, a zarazem jedna z najprostszych form postępowania w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, która przynosi korzyści obu stronom. Sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność, wpłaca uszczuploną należność budżetową, unika wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym, a zapłata określonej kwoty tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy przemytnik papierosów może poddać się dobrowolnie odpowiedzialności karnej skarbowej

Czy możliwe jest wycofanie wniosku złożonego w urzędzie skarbowym

Czy sąd może orzec wyższe koszty postępowania niż zapłacone przez podatnika

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak dobrowolnie poddać się odpowiedzialności skarbowej.