Czy trzeba rozliczać VAT przy budowie własnego domu

Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. Dysponuje niezbędnymi materiałami i sprzętem budowlanym. Czy przy budowie własnego domu musi rozliczyć podatek od towarów i usług?

Czy VAT rozlicza się z dniem wystawienia faktury

Przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną zdecydował się zbudować dom dla swojej rodziny z firmowych materiałów i maszyn. Czy powinien rozliczyć należny VAT z tytułu nieodpłatnej dostawy towarów po wystawieniu faktury?

Czy materiały budowlane są objęte niższym VAT

Czy budując dom można na fakturze za materiały budowlane napisać 8-proc. stawkę podatku od towarów i usług?

Czy jest niższy VAT przy budowie dużych domów

Przedsiębiorca wykonuje budowę budynku jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa wynosi 350 metrów kwadratowych. Czy usługa budowlana w tym przypadku może zostać objęta niższą stawką VAT?

Czy można wystawić fakturę przed końcem prac

Przedsiębiorca prowadzący firmę budowlano-remontową po odbiorze przez klienta zrealizowanej budowy domu wystawił fakturę. Klient zobowiązał jednak przedsiębiorcę do zakończenia budowy wjazdu do budynku, który nie został ukończony z uwagi na warunki atmosferyczne. Czy faktura powinna zostać anulowana?

Czy po wykonaniu usługi częściowej powstaje przychód

Przedsiębiorstwo podpisało umowę o roboty budowlane z klientem, których rozliczenie będzie dwuetapowe, po wykonaniu poszczególnych czynności w modernizowanym obiekcie. Firma wystawiła fakturę za tę część prac. Czy wtedy rozpozna też przychód podatkowy?

Czy umeblowanie domu objęte jest 8-proc. VAT

Podatnik podpisał z klientem umowę, na podstawie której ma wyremontować budynek, a następnie wyposażyć go w meble. Nie będzie się rozliczał częściowo, ale dopiero na końcu. Czy w związku z tym, że jest to usługa wykonana w ramach jednej umowy, można uznać ją za usługę kompleksową i od całości naliczyć niższy 8-proc. VAT?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poprawnie rozliczać usługi budowlane i remontowe.