Stawkę VAT 8 proc. stosuje się m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich części objętych społecznym programem mieszkaniowym. Do takich należą mieszkania o powierzchni do 150 mkw. Obniżona stawka nie dotyczy sprzedaży lokali użytkowych.

Twierdzenie, że miejsce postojowe w garażu podziemnym nie jest lokalem użytkowym, wynika z odrębnych przepisów, ale do niedawna budziło wątpliwości organów podatkowych. Aktualnie bezsporne jest, że miejsca postojowe znajdujące się zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz stanowią część obiektu budownictwa mieszkaniowego, do których ma zastosowanie 8-proc. stawka. Prawo do korzystania z miejsca parkingowego jest bowiem nabywane w celu zaspokojenia szeroko pojętych potrzeb mieszkaniowych. Zatem deweloper zawyżył stawkę VAT w opisanej transakcji.

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 12-12b oraz ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Małgorzata Blitek, ekspert podatkowy w KPMG