Wątpliwości dotyczą takich usług pomocniczych do ubezpieczeń jak likwidacja szkód, centrów przyjmujących zgłoszenia szkód, posprzedażowej obsługi klienta, czy usług podmiotów zaangażowanych w proces oferowania produktów ubezpieczeniowych. Ustawodawca usunął z ustawy o VAT klasyfikacje statystyczne i zastąpił je terminami takimi jak ”usługi stanowiące element” (...) usług ubezpieczeniowych, „który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny” do jej wyświadczenia. Terminy te nie tylko nie mają ustawowych definicji, ale nastręczają także wiele problemów interpretacyjnych.

Jak zwykle w przypadku tak fundamentalnej zmiany, potrzeba ok. 2 lat na ustabilizowanie się nowej sytuacji i wypracowanie spójnej praktyki przez wszystkich uczestników rynku – podatników, władz skarbowych i sądów administracyjnych. Tym bardziej z zadowoleniem należy przyjąć niedawny, precedensowy wyrok WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 855/11).

Sprawa dotyczyła ubezpieczyciela, który w ramach działalności ubezpieczeniowej prowadzonej na terytorium Polski zawierał z osobami wyjeżdżającymi za granicę umowy ubezpieczenia assistance. W rezultacie ubezpieczony miał zapewnioną możliwość zwrócenia się do tzw. centrum obsługi klienta w celu uzyskania informacji na temat sposobu realizacji przysługującej mu ochrony ubezpieczeniowej oraz koordynacji w zakresie udzielenia pomocy m.in. zapewnienia kompleksowej opieki medycznej poza granicami kraju. 

WSA w Gdańsku uznał, że czynności wykonywane na rzecz spółki przez zagraniczne podmioty w ramach tzw. usługi assistance są elementem zwolnionych od opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych. Wyrok ten będzie miał ogromne znaczenie dla podmiotów działających w branży ubezpieczeniowej i będzie kształtował praktykę na tym rynku w zakresie VAT.