Dla zwolnienia z VAT usług likwidacji szkód istotny jest rodzaj czynności, a nie status podmiotu, które je wykonuje.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3115/12). Zwolnienie z VAT dla usług likwidacji szkód zlecanych przez zakłady ubezpieczeniem podmiotom trzecim budzi wątpliwości od zmiany przepisów w 2011 r. Ministerstwo wyjaśniło, że nie istnieje prawna definicja pojęcia likwidacji szkód. Zakłady ubezpieczeniowe same decydują o zakresie usług wykonywanych w ramach outsourcingu. Takie zlecenie może obejmować obsługę całego procesu likwidacji szkody lub poszczególnych jego etapów. Pojęcie likwidacji może obejmować takie czynności, jak naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, rezerwacja miejsca w hotelu itp. Zdaniem MF takie usługi nie powinny korzystać ze zwolnienia z VAT, gdyż nie spełniają wszystkich warunków określonych w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Natomiast czynności w zakresie rozpatrywania roszczeń, które są niezbędne i specyficzne dla usług ubezpieczeniowych, powinny być zwolnione z VAT.
Resort nie zgadza się ze stanowiskiem, że usługi likwidacji szkód wykonywane na rzecz firm niebędących instytucjami ubezpieczeniowymi powinny być opodatkowane VAT, zaś wykonywane na rzecz zakładów ubezpieczeniowych – zwolnione z tego podatku. Preferencja oparta jest na obiektywnych przesłankach, a więc na charakterze wykonywanych czynności.
Obecnie MF analizuje rozbieżne interpretacje pod kontem ich ewentualnej zmiany.