Czy wynajem firmie to działalność

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Zamierza wynajmować pokój jeden raz w tygodniu spółce akcyjnej oraz kilka razy w roku – nie więcej niż 10 – rodzinie i znajomym na cele uroczystości rodzinnych. Czy uzyskane w ten sposób przychody zostaną zakwalifikowane przez fiskusa jako osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Czy przy najmie trzeba rozliczać VAT

Podatniczka kupiła mieszkanie deweloperskie w bloku na własne nazwisko. W związku z tym, że jest czynnym płatnikiem VAT, od zakupu tego mieszkania odliczyła VAT. Wykańczając je i wyposażając, również odliczyła VAT. W związku z tym, że ma w zakresie działalności PKD 69.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, podpisała umowę z firmą, która wynajęła lokal dla swojego pracownika na cele mieszkalne. Czy od takiego najmu podatniczka musi rozliczyć podatek od towarów i usług?

Czy ryczałt wpłaca się raz w miesiącu

Od początku października podatniczka wynajmie mieszkanie dwóm studentkom. Umówiony czynsz to 1,5 tys. zł płatne do 4. dnia każdego miesiąca bezpośrednio na konto. Właścicielka mieszkania zamierza opodatkować uzyskiwane z najmu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy będzie musiała wpłacać ryczałt co miesiąc?

Czy zapłata za media to przychód podatkowy

Podatnik na zasadzie współwłasności jest posiadaczem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem parterowym. Zamierza wynająć lokal dla podmiotu gospodarczego na cele niemieszkalne i wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc. Z umowy najmu wynika, że najemca będzie opłacał czynsz oraz ponosił wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu i korzystaniem ze świadczeń dodatkowych, takich jak: energia elektryczna, woda ciepła i zimna, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci.

Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą przez refakturowanie na najemcę wystawionych przez zarządcę budynku faktur. Zgodnie z umową za czynsz podatnik wystawi fakturę VAT. Czy należności przekazane w całości na uregulowanie zużytych przez najemcę mediów i wywóz śmieci powinny powiększyć przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem?

Czy trzeba zawiadomić o wyborze ryczałtu

Podatniczka prowadziła indywidualną działalność gospodarczą oraz uzyskiwała przychody z najmu części nieruchomości. Działalność gospodarczą zlikwidowała 28 lutego 2011 r., a 4 marca złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, że od marca będzie uzyskiwać przychody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5-proc. Podała, że przewidywany termin uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu to 10 marca 2011 r. (faktycznie wpłata nastąpiła później). Czy trzeba wysłać do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu?

Czy przy najmie zawsze odlicza się koszty

Od października podatnik chce wynająć swoje mieszkanie. Nie wie, jaką formę opodatkowania wybrać. Czy przy rozliczaniu przychodów z najmu zawsze będzie można uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wynajem lokali mieszkalnych uczniom i studentom
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania