Czy kwota od syndyka to wynagrodzenie

Podatnik otrzymał zaległe wynagrodzenie, którego spółka (były pracodawca) nie wypłacała przez 3 lata. Czy zapłata przez syndyka jest wynagrodzeniem?

Czy ważna jest data wypłaty pensji

Podatniczka dostała postanowienie sądu rejonowego, z którego wynikało, że część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mienia dłużnika zostanie jej wypłacona zgodnie z uznaną listą wierzytelności w wysokości 12 771,05 zł. Należność ta została wypłacona przez sąd w maju 2011 r. Czy ta kwota jest przychodem podatniczki?

Czy przy zaległej wypłacie są koszty

Były pracownik, zatrudniony do 31 maja 2009 r., zwrócił się do firmy o uregulowanie zaległości za pracę w godzinach nadliczbowych w okresie, gdy pracował. Firma wypłaciła mu 19 października 2009 r. 400 zł brutto. Po kontroli inspekcji pracy spółka dopłaciła pracownikowi w lutym 2010 r. 225 zł brutto. Czy firma postąpiła prawidłowo, stosując w wyliczeniach koszty uzyskania przychodu?

Czy odsetki trzeba opodatkować

Wyrokiem sądowym i przez egzekucję urzędu skarbowego podatnik otrzymał zapłatę wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe w okresie 2004 – 2005 od firmy, która obecnie jest w stanie likwidacji. Wypłaty nastąpiły w 2009 r. w dwóch terminach, tj. 17 sierpnia 2009 r. jako kwota główna 2518,49 zł plus odsetki 1176,90 zł oraz 4 grudnia 2009 r. jako kwota główna 20 079,96 zł plus odsetki 11091,84 zł, minus opłata komornicza 1558,59 zł. Do dziś podatnik nie otrzymał PIT-11. Czy odsetki podlegają opodatkowaniu?

Czy płatnik musi wystawić PIT

Podatnik był zawodnikiem Stowarzyszenia Klubu Sportowego, z którym zawarł umowę o pracę oraz cywilnoprawną umowę kontraktową o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Mimo że zawodnik wykonywał w pełni swoje obowiązki, to stowarzyszenie nie uregulowało wynikającego z umów wynagrodzenia, co spowodowało, że podatnik wystąpił do piłkarskiego sądu polubownego, który to sąd wydał wyrok zobowiązujący klub do zapłaty zaległych zobowiązań wraz z odsetkami. Jednak w 2005 roku stowarzyszenie ze sportową spółką akcyjną zawarło umowę w formie aktu notarialnego o przejęciu sekcji piłki nożnej oraz praw do znaku towarowego. Sportowa spółka akcyjna na mocy uchwały restrukturyzacyjnej spłacała podatnikowi zadłużenie w różnych kwotach i terminach. Czy wypłacane kwoty płatnik powinien ująć w informacjach PIT?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedz na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wypłatę zaległych wynagrodzeń.