Firmy, które w okresie wakacyjnym mają mniej zamówień na dostawę towarów czy realizację usług mogą wykorzystać ten czas na przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych lokalu lub budynku, w którym prowadzą działalność gospodarczą. Mogą to być prace związane m.in. z remontem pomieszczeń, dachu, okien, instalacji elektrycznych, drzwi i bram wjazdowych, a także elewacji. Takie wydatki przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach podatkowych. Spełniają one bowiem podstawowe warunki kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów.

Rozróżnienie między kosztami uzyskania przychodów odliczanymi w dacie ich poniesienia, a tymi odliczanymi sukcesywnie – amortyzowanych w ramach modernizacji wynika z odrębnego zakresu prac remontowych i modernizacyjnych.

Koszty podatkowe

Podstawowym warunkiem rozliczania wydatków poniesionych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej jest ich związek z przychodami z tej działalności oraz brak ustawowego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Przepisy o podatkach dochodowych uzależniają ujęcie danego wydatku w kosztach uzyskania przychodów od osiągnięcia w następstwie ich poniesienia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Amortyzacja podatkowa polega na stopniowym odliczeniu kosztów związanych ze zużyciem środków trwałych (lokalu, budynku). Polega to w szczególności na sukcesywnym zaliczeniu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Prawo do dokonywania odpisów ma właściciel lub współwłaściciel środków trwałych albo przedsiębiorca, który przyjął do używania inwestycje w obcych środkach trwałych (np. wynajmowany lokal). Istotne jest to, że za środki trwałe uważa się np. te nieruchomości, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały przez podatnika nabyte lub przez niego wytworzone, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo są oddane innemu podmiotowi do używania na podstawie umowy, najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wakacyjny remont firmowego lokalu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak rozliczyć wydatki przed oddaniem budynku do używania
- Jakie prace budowlane stanowią remont, a jakie modernizację
- Czy ocieplenie siedziby firmy może być traktowane jako remont