Lokale mieszkalne na rynku pierwotnym opodatkowane są 8-proc. VAT, przy czym deweloperzy proponują klientom za wszystkie świadczenia jedną cenę. Pojawia się zatem pytanie, czy całość świadczenia może być opodatkowana stawką właściwą dla mieszkania. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 lutego 2011 r. (nr ILPP2/443-1812/10-4/MR) uznał, że podatnik będzie mógł zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT w odniesieniu do dostawy lokalu mieszkalnego z elementami wykończenia stanowiącymi części składowe lokalu. Natomiast pozostałe, takie jak meble, AGD (elementy, które mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego), powinny zostać opodatkowane według stawki właściwej dla danego rodzaju towaru.

Doktryna, organy podatkowe oraz sądy są zgodne w tej kwestii i konsekwentnie podkreślają, że sam fakt, że towary stanowią przedmiot jednej dostawy, nie wystarcza, aby uznać, że stanowią jedną dostawę dla potrzeb VAT. Taką interpretację potwierdza także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (m.in. wyrok C-251/05).

W konsekwencji dla potrzeb ustalenia, czy dostawa mieszkania pod klucz w całości skorzysta z preferencyjnej stawki VAT, kluczowy jest związek pomiędzy mieszkaniem a elementami stanowiącymi jego wykończenie. Ocena, czy dany element wykończenia można uznać za część składową mieszkania, należy do samego podatnika i to on poniesie konsekwencje błędnej decyzji w tym zakresie. W praktyce jednoznaczny podział na część składową oraz przynależną może w niektórych przypadkach okazać się trudny. O ile w przypadku elementów wolno stojących, jak np. kanapa czy telewizor, nie powinno być kontrowersji co do tego, że nie są one częściami składowymi mieszkania, o tyle w przypadku np. szaf wnękowych czy zabudowy kuchennej nie jest to tak oczywiste.