Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od początku maja nowi podatnicy muszą używać w prowadzonej działalności gospodarczej kas. Część z nich po spełnieniu ustawowych warunków nadal będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zwolnienia z rozporządzenia

Wyłączenia ze zwolnień

Zwolnień przedmiotowych

Drobnych przedsiębiorców

Nowych obowiązków podatkowych

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną wersję w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto musi stosować kasy fiskalne od 1 maja.