W przypadku systemu kasowego pamięć fiskalną kasy musi mieć każda kasa wchodząca w skład tego systemu.

Podstawa prawna

Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).