Czy łączyć dane z kilku druków PIT-8C

Inwestor w 2010 roku inwestował w różne instrumenty finansowe za pośrednictwem kilku rachunków inwestycyjnych. Od każdej z instytucji prowadzących te rachunki otrzymał PIT-8C z informacją o przychodach. Czy rozliczając przychód od tych wielu transakcji kapitałowych, powinien wypełnić jedną deklarację podatkową?

Czy wykazać w PIT-38 dochody zagraniczne

Podatnik w 2010 roku inwestował na giełdach amerykańskich i sprzedał kilkaset akcji. Czy te transakcje będzie musiał uwzględnić w PIT-38?

Czy za brak deklaracji jest kara

Czy inwestor może ponieść karę, jeśli w zeszłym roku nie złożył deklaracji podatkowej, ale nie osiągnął przychodu, tylko poniósł stratę? Podatnik zawarł umowy na ryzykowne kontrakty terminowe.

Czy prawo poboru trzeba rozliczyć

Podatnik w 2010 roku poniósł wydatki na nabycie praw poboru akcji nowej emisji. Inwestor nie zrealizował jednak tych praw. Czy w związku z tym może wykazać te wydatki w zeznaniu rocznym?

Czy należy rozliczyć wykup akcji

Emeryt osiągnął przychód z wykupu akcji w celu umorzenia, który to przeprowadził jego zakład pracy w związku wydanymi kilka lat wcześniej akcjami pracowniczymi. Czy emeryt musi rozliczyć się z tego dochodu z akcji?

Czy trzeba rozliczać odsetki od pożyczki

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej pożyczył pieniądze znajomemu na inwestycje w jego firmie. Ustalił, że co kwartał znajomy będzie spłacał część pożyczki wraz z niewielkimi odsetkami. Czy kwotę tych odsetek będzie musiał rozliczyć w zeznaniu podatkowym?

Czy czesne za studia mogą być kosztem

Podatnik, który intensywnie inwestuje na giełdzie, zapisał się na studia podyplomowe z analizy finansowej spółek akcyjnych. Czy koszt tych studiów może uwzględnić przy obliczeniu dochodu do opodatkowania z inwestycji giełdowych?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dochody kapitałowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.