Czy PIT wpłaca się na odpowiednie konto

Podatnik musi dopłacić 1,5 tys. zł podatku z rozliczenia za 2010 rok. Tę dopłatę chciałby wpłacić bezpośrednio na konto urzędu skarbowego. Czy trzeba wybrać odpowiedni rachunek bankowy urzędu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów w zeznaniu PIT

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy wniosek na formularzu jest konieczny
- Który moment uważa się za dokonanie wpłaty
- Czy zmieniły się zasady dla 1 proc.
- Czy są ustalone zasady stosowania obliczeń
- Czy zeznanie składa się w miejscu meldunku
- Czy przy uldze internetowej należy dołączyć załączniki do zeznania
- Czy ważna jest kolejności wpisywania danych męża i żony
- Jak skorygować błędne wpisanie numeru NIP