Osoba, która w ubiegłym roku oddała honorowo krew, może w zeznaniu podatkowym PIT 2010 skorzystać ze specjalnej ulgi na krew.
Honorowym dawcą krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w stacji krwiodawstwa.
Karolina Kierod, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy, zwraca uwagę, że z perspektywy prawa cywilnego bezpłatne oddanie krwi stanowi darowiznę, którą – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt pkt 9 lit. c ustawy o PIT (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – podatnik, będący honorowym dawcą krwi, może odliczyć od dochodu do określonej wysokości. Od dochodu może bowiem zostać odliczona kwota darowizny na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2625).