1 Dopilnuj prawidłowego wykonania czynności wstępnych

Sprawozdanie finansowe obowiązkowo sporządzają wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie musi odzwierciedlać naczelne zasady rachunkowości, takie m.in., jak zasadę rzetelnego obrazu, ostrożności oraz ciągłości. Sporządzenie tego sprawozdania rozpoczynają czynności przygotowawcze. Są to m.in. inwentaryzacja oraz zestawienie obrotów i sald. W ramach tych czynności należy również pamiętać o ujęciu w księgach roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, wszystkich zdarzeń dotyczących tego roku. Dotyczy to nawet takich sytuacji, gdy dokumenty dotyczące takich zdarzeń wpłynęły do jednostki po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem tego sprawozdania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak się upewnić, że sprawozdanie zawiera wszystkie elementy

Jak zapewnić odpowiednią szczegółowość danych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe.