Czy ulgę można przenieść na drugi rok

W 2010 roku podatnik zapłacił za używanie internetu w sumie 1 tys. zł. Chce skorzystać z ulgi internetowej. Czy w PIT za 2010 rok może odliczyć 760 zł, a w rozliczeniu za 2011 rok pozostałą kwotę, tj. 240 zł?

Czy abonament pozbawi preferencji

W ubiegłym roku podatniczka kupiła u operatora telekomunikacyjnego pakiet usługinternet razem z telewizją cyfrową. Operator pobiera jedną opłatę za cały pakiet. Czy taka forma opłacania internetu pozbawi podatnika ulgi w PIT?

Czy jedna faktura da ulgę kilku osobom

Rodzina dzieli się kosztami dostępu do internetu. Zarówno rodzice, jak i dwójka ich dzieci partycypują w kosztach sieci. Każdy z nich miesięcznie wydaje na internet po 25 zł. Czy w przypadku posiadania faktury za internet na imię i nazwisko wszystkich członków rodziny możliwe jest skorzystanie z ulgi na internet przez te osoby?

Czy ulga internetowa jest limitowana

W rozliczeniu za 2010 rok podatniczka po raz pierwszy chciałaby skorzystać z ulgi internetowej. Jej miesięczne wydatki na sieć wynosiły w 2010 roku 98 zł. Czy ulga internetowa jest odliczeniem limitowanym?

Czy można odliczyć wydatki z laptopa

Podatniczka korzysta z internetu w laptopie. Na tym komputerze używa internetu, za który co miesiąc płaci 50 zł. Czy wydatki na sieć w laptopie można odliczyć od dochodu?

Czy odliczać internet w miejscu zamieszkania

Podatnik w 2010 roku mieszkał i pracował w Krakowie. Zameldowany jest jednak w Miechowie. Wydatki na internet ponosi w obu miejscach, tj. w Krakowie i Miechowie. Czy od dochodu może odliczyć tylko opłaty poniesione w miejscu zamieszkania?

Czy wydatki na modem są odliczane

Podatnik w ubiegłym roku musiał trzy razy naprawić modem, za którego pośrednictwem używa internetu. Każda naprawa kosztowała go ok. 300 zł. W sumie podatnik za te naprawy zapłacił 900 zł. Czy wydatki na naprawy modemu można odliczyć od dochodu?

Czy faktura online uprawnia do ulgi

Operator internetowy nie wystawia papierowej faktury VAT za sieć. Podatnik ma dostęp do swoich rozliczeń na stronie internetowej online. Czy na podstawie takiego dokumentu można skorzystać z ulgi internetowej?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć nietypowe wydatki związane z internetem.