Czy można korzystać ze zwrotu VAT i ulgi podatkowej

Podatnicy, którzy nabywają materiały budowlane w związku z adaptacją mieszkań lub domów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, poniesione wydatki mogą odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Niezależnie od tej preferencji, funkcjonuje system zwrotu części VAT na zakup materiałów budowlanych m.in. w związku z remontem. W efekcie podatnik będący osobą niepełnosprawną może zarówno skorzystać z ulgi w PIT, jak i ubiegać się o zwrot VAT z tytułu zakupu tych samych materiałów budowlanych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy zwrot VAT pomniejszy ulgę rehabilitacyjną w PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy zwrot VAT pomniejsza ulgę w PIT za 2010 rok
- Czy podatnicy powinni pamiętać o zmienionych przepisach
- Od kiedy trzeba będzie stosować nowe zasady