Organy rentowe mają jeszcze nieco ponad tydzień na wystawienie emerytom i rencistom druków PIT-40A/11A. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują bowiem, że do końca lutego następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie podatkowe, organy rentowe mają czas na sporządzenie PIT-40A/11A.

Organy rentowe wypełniają na tym druku albo roczne obliczenie podatku – PIT-40A, albo informację o chodach uzyskanych od organu rentowego – PIT-11A. Jest to jeden formularz, płatnik zaznacza na druku, którą informację sporządza (niepotrzebne oznaczenie formularza jest skreślane).

Informacje dla podatników

Informację o dochodach organy rentowe sporządzają podatnikom, którym nie dokonują rocznego odliczenia podatku oraz podatnikom, którym wypłacają świadczenia zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, 75, 100 ustawy o PIT (patrz ramka).

W tym roku organy rentowe na sporządzenie PIT-40A/11A mają czas do poniedziałku 28 lutego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS rozliczy emeryta i rencistę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz m.in. przychody zwolnione z podatku wykazywane w PIT-40A/11A oraz jak wypełnić PIT-40A/11A.