Nie są już wymagane podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem ani żadne zaświadczenia. Zeznanie można, złożyć korzystając z narzędzi elektronicznych. Pomijając koszty związane z zakupem komputera (nikt nie kupuje sprzętu komputerowego, aby móc złożyć zeznanie podatkowe), e-PIT jest bezkosztowym sposobem wypełnienia obowiązku, jakim jest rozliczenie z fiskusem

E-Deklaracje to system otwarty na każdego podatnika, który ma obowiązek złożenia zeznania rocznego za 2010 r. Obowiązek ten został określony w art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Dzięki wprowadzeniu możliwości przesyłania wszystkich zeznań rocznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) w ten prosty sposób mogą się rozliczyć nawet 24 miliony podatników. Pomijamy celowo zeznania składane przez osoby rozliczające się według ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, ponieważ termin złożenia zeznania minął 31 stycznia.

Są jednak grupy osób, dla których rozliczenie drogą elektroniczną będzie szczególnie wygodne. Chodzi przede wszystkim o podatników, którzy nie mają możliwości udania się osobiście do urzędu skarbowego lub wysłania listu. Z e-PIT może skorzystać każdy podatnik, bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajduje. Jest to więc sposób korzystny dla przebywających za granicą oraz osób np. pracujących w nietypowych godzinach.

W przypadku rozliczeń elektronicznych Ministerstwo Finansów zrezygnowało z wielu wymogów prawnych, które utrudniały korzystanie z systemu. Dla niektórych podatników barierą mogą być jednak wymogi techniczne. System do składania zeznań rocznych jest bowiem dostosowany do najczęściej używanego przez podatników oprogramowania.

Jakie zeznania przez internet

Podatnicy rozliczający się za 2010 r. mogą składać pięć rodzajów zeznań bez podpisu elektronicznego. Warto jednak wiedzieć, że drogą elektroniczną, bez podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem można składać również: korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 2008 (PIT-37) oraz korekty zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 2009, czyli korekty PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Te same zeznania oraz ich korekty będzie można przesłać w rozliczeniu za 2010 r.

Co więcej, za rok 2010 można przesyłać przez internet dodatkowo:

● zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28) oraz jego korektę;

● deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010 (PIT-16A) oraz jej korektę;

● deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010 (PIT-19A) oraz jej korektę;

● wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) składany w roku 2011 oraz jego korektę.

Co prawda minął już termin na przesłanie powyższych zeznań dotyczących ryczałtu i karty podatkowej, jednak cały czas można przesyłać korekty tych zeznań i deklaracji. Co więcej, przy przesyłaniu korekt nie jest potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć zeznanie roczne za 2010 r. przez internet.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie są wymogi techniczne do złożenia e-PIT
- Jakie oprogramowanie jest potrzebne
- Jak wypełnić e-PIT w aplikacji
- Jak poprawić błędy