Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali przychody z najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, w stosunku do których wybrali uproszczoną formę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia muszą złożyć zeznanie i rozliczyć się z fiskusem. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa się na formularzu PIT-28.

Nowy druk

Druk zeznania można znaleźć w internecie (np. na stronie Ministerstwa Finansów www. mf. gov. pl) lub pobrać w urzędzie skarbowym. Aktualny wzór formularza PIT-28 został określony w rozporządzeniu ministra finansów z 26 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 233, poz. 1528 z późn. zm.). Jest to już 15. wersja formularza. Zmiany w stosunku do zeznania, na którym podatnicy rozliczali się w ubiegłym roku, dotyczą przede wszystkim części M stanowiącej wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, aby podatnik wpisał tu numer KRS organizacji oraz wnioskowaną kwotę podatku (nie więcej niż 1 proc.). Nie ma już potrzeby wskazywania nazwy organizacji.

Wątpliwości co do sposobu złożenia zeznania mają niekiedy podatnicy wynajmujący kilka nieruchomości. Wyjaśnijmy, że u podatnika, który wybrał zryczałtowaną formę opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowaniu podlega suma przychodów osiągniętych z danego źródła rozumianego jako dany rodzaj działalności zarobkowej. W konsekwencji opodatkowaniu podlega suma przychodów uzyskanych z tytułu umów najmu, bez względu na liczbę wynajmowanych lokali. I tak PIT-28 powinien obejmować wszystkie uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. Nie należy zatem składać odrębnych formularzy PIT dla każdej z nieruchomości. Podatnik składa w urzędzie skarbowym jeden druk zeznania podatkowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć PIT-28 od przychodów z wynajmu nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz wzorce poprawnie wypełnionego zeznania PIT-28.