1 Wylicz kwotę zwrotu podatku związanego z zakupem materiałów

Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na materiały budowlane wzrosła z 22 proc. do 23 proc. W związku z tym wprowadzone zostały specjalne regulacje dostosowawcze w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Składając w tym roku wniosek o zwrot VAT, trzeba pamiętać, że sposób wyliczenia kwoty zwrotu zależy od tego, czy podatnik ubiega się o zwrot wydatków udokumentowanych fakturami ze stawką VAT w wysokości 22 proc., czy ze stawką 23 proc. W pierwszym przypadku kwota zwrotu, tak jak w latach ubiegłych, jest równa 68,18 proc. kwoty podatku wynikającego z faktur. Natomiast gdy podatnik zakupił materiały budowlane już w tym roku, ze stawką 23 proc., kwota zwrotu jest równa 65,22 proc. VAT zawartego w fakturach zakupowych. W rezultacie wzrost stawki VAT nie przełoży się na wyższy zwrot. Kupując towary z 23-proc. VAT, podatnik otrzyma zwrot na takim samym poziomie jak przy 22-proc. stawce podatku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Ustal przysługujący limit zwrotu VAT zależny od charakteru inwestycji

- Sporządź wniosek o odzyskanie pieniędzy z zakupów

- Pamiętaj o dołączeniu do wniosku odpowiednich załączników

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane.