Osoby, które zamierzają w najbliższym czasie ubiegać się po raz pierwszy o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, odzyskają więcej pieniędzy, jeżeli wniosek złożą do końca marca. W II kwartale zmniejszą się bowiem limity zwrotu VAT w związku z budową lub remontem. To skutek obniżenia ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, która wykorzystywana jest do wyliczenia maksymalnych kwot zwrotu.

Cena ta ogłoszona przez prezesa GUS za IV kwartał 2010 r. wynosi 3979 zł i będzie wykorzystywana do wniosków składanych w II kwartale 2011 r. Oznacza to, że od 1 kwietnia będzie można odzyskać maksymalnie 33 967 zł w przypadku budowy albo 14 557,17 zł w przypadku remontu. Natomiast osoby składające pierwsze wnioski do końca marca stosują cenę 1 mkw. ogłoszoną za III kwartał 2010 r., czyli 4657 zł. Obecnie limity wynoszą 39 754,48 zł w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę lub 17 038 zł w przypadku remontu. W konsekwencji, składając wniosek do końca marca, można odzyskać zwrot wyższy o 2,5 tys. zł w przypadku remontu i ponad 5 tys. zł w przypadku budowy.

Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, na wielkość limitu przy zwrocie VAT od zakupionych materiałów budowlanych wpływ mają dwa podstawowe elementy: rodzaj inwestycji oraz cena metra kwadratowego budynku mieszkalnego ogłoszona przez GUS. W sytuacji gdy cena metra kwadratowego ulega obniżeniu, jak miało to miejsce w IV kwartale 2010 r., wówczas wartość górnego limitu zwrotu także się zmniejsza.

– Nowe limity dotyczą osób, które wcześniej nie składały wniosków o zwrot podatku. Natomiast osoby, które wnioskowały już o zwrot, korzystają z nabytego limitu – mówi Krzysztof Biernacki.

Wynika to z tego, że limity zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.