Czy podatnik musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT przewidują, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy opieka nad osobą najbliższą pozwala skorzystać z ulgi
- Czy odliczeniu od dochodu podlegają tylko wydatki wymienione w ustawie
- Czy ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem limitowanym