1 Wskaż organizację w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie

Aby 1 proc. podatku trafił do organizacji pożytku publicznego, taką wolę musi w zeznaniu podatkowym wyrazić podatnik. Przepisy ustawy o PIT, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r. przewidują, że naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę nieprzekraczającą 1 proc. podatku wynikającego:

1) z zeznania złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przekazać 1 proc. podatku.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe DWIE porady:
2 Zapłać cały podatek należny za dany rok, który wykazałeś w zeznaniu PIT
3 Nie wpłacaj pieniędzy, bo środki przekaże naczelnik urzędu skarbowego