Na koniec każdego roku podatkowego przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą ją zamknąć. Głównym etapem takiego zamknięcia jest sporządzenie spisu z natury. Podatnik zamykając księgę podatkową musi kolejno sporządzić remanent. Następnie wycenić towary i materiały objęte spisem. A na końcu wpisać wartość spisu z natury do księgi i dokonać rocznego rozliczenia podatkowego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Remanentu

Zakresu podsumowania spisu z natury

Wyceny remanentu

Poprawianie błędów

Podsumowania księgi

Wysokości dochodu

Zeznania rocznego

Rozliczenia ryczałtowców

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.