1 Ustal, kto jest odpowiedzialny za rachunkowość spółki

Jeżeli spółka została postawiona w stan upadłości, majątkiem zajmują się syndyk i zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym. Traktowani są oni jako kierownicy jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Oznacza to, że osoby te są odpowiedzialne za wykonywanie wszystkich obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym m.in. za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, kiedy zarząd zwykły pozostawiono upadłemu kontynuującemu działalność, działania upadłego nadzoruje nadzorca sądowy. W takiej sytuacji za rachunkowość odpowiada nadal zarząd.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sporządzić sprawozdanie spółki w upadłości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:
2 Sprawdź, czy spółka ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe
3 Na podstawie zamkniętych ksiąg sporządź sprawozdanie finansowe
4 Oszacuj dokładnie wartość tworzonych rezerw na koszty