Kiedy organ celny ustala wysokość należności przywozowych

Każda kwota należności wynikająca z długu celnego powinna zostać obliczona przez organy celne z chwilą gdy znajdą się one w posiadaniu niezbędnych informacji, oraz wpisana do rejestru lub zaewidencjonowana w inny równoważny sposób. Niezwłocznie po dokonaniu zaksięgowania dłużnik powinien zostać w odpowiedni sposób powiadomiony o kwocie należności. Musi w tej sprawie zostać wydana decyzja.

Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Czy uiścić odsetki od niezapłaconego w terminie długu celnego

Kiedy następuje moment uregulowania długu celnego

Jak uzyskać odroczenie terminu płatności należności celnych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uregulować dług celny.