W Polsce opodatkowaniu podlega każdy dochód z wyjątkiem tego zwolnionego z podatku, a także tego, do którego na podstawie Ordynacji podatkowej minister finansów zarządził zaniechanie poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Majątku dzieci

Wyłączenia dochodów

Zeznania podatkowego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rozliczyć zarobki małoletniego dziecka.