Czy konieczne jest upomnienie podatnika

Podatnik nie zapłacił podatku wynikającego z deklaracji VAT-7. Czy organ podatkowy – zanim wszczęta zostanie egzekucja – wezwie podatnika do zapłaty?

Czy podatki egzekwuje komornik skarbowy

Podatnik nie zapłacił podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatnie dwa lata. Czy egzekucję tych należności może przeprowadzić komornik?

Czy przerywa się bieg przedawnienia

Podatnik nie zapłacił należnego podatku. Zobowiązanie uległoby przedawnieniu 1 stycznia 2011 r. Jednak w wyniku postępowania egzekucyjnego 1 marca 2010 r. zostało zajęte wynagrodzenie za pracę podatnika. Czy zastosowanie środka egzekucyjnego miało wpływ na przedawnienie należności podatkowych?

Czy decyzja jest niezbędna do egzekucji

W związku z niepłaceniem podatków podatnik obawia się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Czy do prowadzenia egzekucji konieczne jest wydanie decyzji?

Czy postępowanie może ulec zawieszeniu

Organ podatkowy rozłożył podatnikowi na raty zaległość podatkową. Czy postępowanie egzekucyjne powinno zostać zawieszone?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prowadzona jest egzekucja należności podatkowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.