W jaki sposób występować o obniżenie zaliczek na podatek

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują mechanizm pozwalający w szczególnie uzasadnionych przypadkach na obniżenie płaconej przez podatnika zaliczki na podatek. Uprawnienie do obniżenia zaliczki przysługuje organowi podatkowemu, a procedura wszczynana jest na pisemny wniosek podatnika złożony w urzędzie skarbowym. Z możliwości tej może korzystać zarówno przedsiębiorca opodatkowany PIT, jak i osoba uzyskująca dochody z najmu czy dzierżawy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Urząd skarbowy obniży zaliczkę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kiedy można złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek
- Co powinno się znaleźć we wniosku złożonym do urzędu skarbowego
- Ile trzeba czekać na rozstrzygnięcie naczelnika urzędu skarbowego
- Czy od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do izby skarbowej