Podatnicy, którzy zakładają firmy (z wyłączeniem opodatkowania osób fizycznych w formie karty podatkowej), mogą korzystać z preferencji podatkowych, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16310). Do najważniejszych zdaniem resortu należy zaliczyć tzw. kredyt podatkowy, kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz metodę jednorazowej amortyzacji.

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z wpłacania zaliczek na podatek (wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowym, w którym podatnik wybrał zwolnienie. Kredyt należy rozliczyć w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. W każdym z nich do osiągniętego dochodu podatnik dolicza 20 proc. dochodu z roku zwolnienia.

Nowe firmy mogą także opłacać zaliczki co kwartał (zamiast miesięcznie). Innym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z tzw. jednorazowej amortyzacji, która polega na zaliczeniu do kosztów podatkowych dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych z grup 3–8 klasyfikacji środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. W latach 2009–2010 limit kwoty jednorazowej amortyzacji to 100 tys. euro (normalnie wynosi 50 tys. euro).