Czy konieczna jest deklaracja przy podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na firmy będące właścicielami nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) obowiązek złożenia deklaracji. Osoby prawne mają obowiązek: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki podatek od nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy trzeba czekać na decyzję wójta w sprawie podatku
- Jaki jest termin na zapłatę podatku od nieruchomości
- Czy można od razu zapłacić podatek za cały rok
- Kiedy trzeba zapłacić podatek od nowego budynku