Podatnik jest właścicielem mieszkania i domu. Nie zapłacił jeszcze podatku od nieruchomości.

– Czy powinienem iść do urzędu i wpłacić podatek – pyta pan Marcin z Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości obciąża właścicieli gruntów oraz budynków lub ich części. Jak wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, analityk w Alma Consulting Group Polska, zobowiązanie podatkowe zgodnie z art. 21 ust. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość takiego zobowiązania.

– Powstanie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości jest w tym zakresie zróżnicowane – potwierdza nasza rozmówczyni.

Jak tłumaczy, w przypadku firm obowiązek podatkowy powstaje z mocy ustawy, natomiast w przypadku osób fizycznych z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, na podstawie złożonej wcześniej przez podatnika informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zazwyczaj jest to druk IN-1). Obowiązek złożenia takiej informacji wynika z art. 6 ust. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613).

– Zapłata podatku od nieruchomości przed doręczeniem decyzji wymiarowej, a więc przed powstaniem zobowiązania podatkowego, powoduje nadpłatę tego podatku – wyjaśnia Małgorzata Boguszewska.

Oznacza to, że osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości musi poczekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dopiero z tej decyzji będzie wynikała kwota podatku, jaką musi uiścić podatnik.