1 Sprawdź, czy zakupy są objęte zwrotem

Zwrot części wydatków zawartych w cenie materiałów budowlanych przysługuje pod warunkiem, że towary te zostały zakupione w związku z określoną inwestycją. Dotyczy to budowy domu, a ponadto nadbudowy, rozbudowy budynku na cele mieszkalne bądź przystosowania budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. Drugą kategorią inwestycji objętych zwrotem są prace remontowe w domu lub mieszkaniu. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego znajduje się w załączniku do ustawy regulującej zasady zwrotu. O rekompensatę mogą się także ubiegać osoby, które nabywają materiały budowlane przeznaczone na wykończenie zakupionego mieszkania w stanie deweloperskim. Objęte zwrotem są wyłącznie te materiały budowlane, które znalazły się na liście zakupów podatnika, na które stawka VAT po przystąpieniu Polski do UE wzrosła z 7 proc. do 22 proc. Lista takich materiałów (według kodów PKWiU) została opublikowana w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na odzyskanie VAT od materiałów budowlanych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pięć pozostałych porad:

2 Zbierz faktury i potrzebne dokumenty
3 Wylicz limit i wysokość kwoty zwrotu
4 Uwzględnij we wniosku dane małżonka
5 Wypełnij wniosek zgodnie ze wzorem
6 Złóż wniosek w urzędzie skarbowym