Ustawa regulująca zasady zwrotu VAT na materiały budowlane została skonstruowana w odniesieniu do 22-proc. stawki podatku. Podwyższenie od 1 stycznia 2011 r. stawki podatku do 23 proc. spowodowało konieczność zmiany wskaźników, na podstawie których obliczana jest kwota zwrotu, o który mogą ubiegać się osoby fizyczne w związku z budową lub remontem. Na skutek wprowadzonych zmian podatnicy, mimo zakupienia towarów z wyższym podatkiem, będą uzyskiwać zwrot na takim samym poziomie jak przy 22-proc. stawce VAT.

Michał Zwyrtek, menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC, biuro w Katowicach, wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468) dotychczasowy zwrot na poziomie 68,18 proc. VAT wynikającego z faktur, ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22 proc. Natomiast dla materiałów budowlanych zakupionych już ze stawką VAT w wysokości 23 proc. wprowadzony został nowy wskaźnik procentowy kwoty zwrotu, który wynosi 65,22 proc. podatku zawartego w fakturach.

– Założeniem tych zmian było pozostawienie kwoty zwrotu na tym samym poziomie, co oznacza, że pomimo wzrostu stawki VAT z 22 proc. na 23 proc. podatnicy odzyskają różnicę podatku wyliczoną pomiędzy stawkami 22 proc. a 7 proc. – wyjaśnia Piotr Liss, doradca podatkowy, partner w KZWS RSM International.

Istotne jest, że ubiegając się o zwrot VAT z tytułu faktur wystawionych ze stawką 23-proc. podatnik zawsze zastosuje nowy wskaźnik zwrotu, bez względu na to, czy składa swój pierwszy, czy już kolejny wniosek.

– Dzięki temu nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że w odniesieniu do tej samej faktury z 23-proc. VAT będzie możliwe uzyskanie zwrotu podatku w różnej wysokości w zależności od tego, czy dana faktura zostanie ujęta w pierwszym wniosku, czy też będzie to kolejny wniosek podatnika – mówi Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe.

Należy zwrócić uwagę, że znane są już także limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych po raz pierwszy w I kwartale 2011 r. Do ich obliczenia potrzebna jest cena 1 mkw. ogłoszona przez prezesa GUS za III kwartał 2010 r. Wyniosła ona 4657 zł.

W konsekwencji składając wniosek o zwrot w okresie styczeń–marzec 2011 r., można odzyskać 39 754,48 zł w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę lub 17 038 zł w przypadku remontu. Limity te stosują osoby, które po raz pierwszy składać będą wnioski o zwrot na materiały budowlane, w okresie obowiązywania stawki VAT podwyższonej do 23 proc.

Ważne!

Zmiana wskaźników potrzebnych do wyliczenia kwoty oraz limitów zwrotu VAT w założeniu miała zapobiec uzyskiwaniu wyższych zwrotów części podatku zawartego w cenie materiałów budowlanych po podwyżce stawki podatku