1 Wybierz sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie

Przedsiębiorca może stworzyć własny dział księgowy w firmie albo powierzyć go biuru rachunkowemu. Obecnie księgi rachunkowe polskiej spółki może prowadzić zarówno przedsiębiorca, który został do tego uprawniony zgodnie z ustawą o rachunkowości, lub przedsiębiorca prowadzący działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego. W przypadku gdy księgi prowadzone są poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, należy w terminie 15 dni od dnia ich wydania powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg. Trzeba również zapewnić dostępność ksiąg wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom.

To jest tylko część artykułu. W pełnej  poznasz kolejne kroki, takie jak:

- Sporządź dokumentację określającą zasady prowadzenia rachunkowości

- Ustal rok obrotowy w statucie lub umowie spółki kapitałowej

- Otwórz księgi rachunkowe w momencie pierwszego zdarzenia gospodarczego

- Archiwizuj dokumentację księgową u siebie lub w firmie zewnętrznej

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych.