W jakim celu może zostać utworzony skład wolnocłowy

Składy wolnocłowe tworzy na wniosek zainteresowanego podmiotu minister finansów w porozumieniu z ministrem gospodarki w celu ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów, w szczególności w portach morskich, lotniczych, rzecznych lub w miejscowościach przyległych do przejść granicznych.

Tworzenie składów może być też ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój importu.

Dodatkowo składy mogą być tworzone w miejscach niezamieszkanych, których położenie umożliwia skuteczne kontrolowanie towarów prowadzanych i wyprowadzanych. Minister finansów rozpatruje wniosek w terminie 6 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie warunki trzeba spełnić, by został założony skład

Jakie obowiązki ma osoba odpowiedzialna za prowadzenie składu

W jaki sposób odbywa się kontrola osób i towarów w składzie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć skład wolnocłowy.