Zeznanie roczne PIT za 2009 rok musi być złożone najpóźniej w czwartek 30 kwietnia 2010 roku. Z uwagi jednak na to, że nie wszystkie przychody są opodatkowane, nie zawsze taki obowiązek mamy. Kłopot w tym, że czasem trudno jest ustalić, które przychody należy wykazać w PIT, i kiedy takie zeznanie złożyć, a kiedy nie trzeba go składać.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Czy trzeba składać PIT, jeśli osiągane dochody są na tyle niskie, że nie trzeba od nich płacić podatku?
• Czy należy złożyć zeznanie, jeżeli jedynym dochodem w 2009 roku były tzw. drobne zlecenia?
• Czy zeznanie roczne muszą składać osoby, których jedynymi dochodami w 2009 roku były dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany lub zwolnione z podatku?
• Na jakim formularzu należy złożyć zeznanie podatkowe w przypadku sprzedaży nieruchomości?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba złożyć roczny PIT