Podatnik, który uzyskuje dochody jedynie z drobnych zleceń, musi uzyskiwane kwoty opodatkować i rozliczyć przed urzędem skarbowym. Od kwoty miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną pracę będzie zależał sposób opodatkowania.
Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym. Oznacza to, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.